Η Linda McAvan ειδική εισηγήτρια της ENVI (αρμόδιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Υγεία του Ευρωκοινοβουλίου) με μια πρόταση-σταθμό, έπειτα από πολύ προσεκτική και λεπτομερή σε βάθος μελέτη με την επιστημονική κοινότητα, εισηγείται την ένταξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε ειδική κατηγορία και επομένως την ελεύθερη κυκλοφορία του ως εναλλακτικό προϊόν καπνίσματος, ικανό να βοηθήσει αποτελεσματικά στον περιορισμό της βλάβης που προκαλεί το κάπνισμα των συμβατικών τσιγάρων. Στην εισήγησή της, αφού διαπιστώνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός στη διακίνηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων, ζητεί την τοποθέτησή τους σε μια νέα ειδική κατηγορία ανάμεσα στα φαρμακευτικά και τα καπνικά. Η εισήγηση αυτή έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης εισήγησης της επιτροπής JURI (αρμόδιας των Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου). Μάλιστα, η εισηγήτρια σημειώνει χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν αποδείξεις ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να βοηθήσουν σε στρατηγικές μείωσης της βλάβης, επομένως πρέπει να τους επιτρέπεται να ανταγωνίζονται ελεύθερα τα παραδοσιακά τσιγάρα». Συγχρόνως όμως τίθενται και απόλυτα λογικοί περιορισμοί, όπως η απαγόρευση διάθεσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε ανηλίκους αλλά και παράλογοι, όπως η μη δυνατότητα γευστικών επιλογών. «Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δικαιώνεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» δηλώνει σχολιάζοντας την απόφαση ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου (ΣΕΕΗΤ) κ. Δημήτρης Πετρόπουλος και τονίζει την ικανοποίηση του κλάδου. Παράλληλα όμως εκτοξεύει και αιχμές για την ορθότητα της κατάργησης των γευστικών επιλογών στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, επισημαίνοντας πως «οι γευστικές επιλογές είναι μία από τις παραμέτρους που μπορούν να βοηθήσουν το προϊόν να είναι περισσότερο ανταγωνιστικό έναντι του περισσότερου επιβλαβούς παραδοσιακού τσιγάρου».